Ptáte se jak probíhá čištění vrtu? 

INFORMACE ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTMI A LÉTA PRAXÍ

Jak probíhá
čištění vrtu?

Čištění vrtů a vrtaných studní. Výměny čerpadel, instalatérské práce.

Jak probíhá čištění vrtu?

Jak probíhá čištění vrtu v našem podání?

Nejprve vytáhneme Vaše stávající čerpadlo a do vrtu spustíme naše vlastní čistící čerpadlo s vrtulí. Ta rozvíří veškerý usazený sediment na dně vrtu a následně se veškerý kal a sediment odsaje k nám na povrch. Ten se vypustí na Vámi vybrané místo, například na kompost či louku. Po našem zásahu je vrt naprosto čistý a bez veškerého sedimentu. Nakonec se vrt dezinfikuje šokovou dávkou chlóru, který do pár minut vyhubí veškeré bakterie uvnitř studny.

Čištěním vrtu naší firmou můžeme zaručit, že se jedná prakticky o zcela čistou práci. Kolem vrtu po sobě nezanecháváme spoušť v podobě podmáčeného pozemku, který by se jinak, a to v dobrém případě, vzpamatovával týdny. Před čistěním je nutné se pouze důkladně zamyslet, kam přijde vypuštěná voda a sediment z vrtu. Standardně vyčerpanou vodu spolu se sedimentem vypouštíme ven z pozemku. Samozřejmě pokud to situace dovolí, a to puštěním do okolních luk, lesů, polí apod. Pokud ovšem ne, nabízí se jako řešení kanalizace, jímka, septik apod. Nebo se dá s vyčerpanou vodou bezvadně zalít trávník a rostliny. Voda je pro floru zcela nezávadná. 

Přejít nahoru