Kopaná nebo vrtaná studna - Výhody a nevýhody

Aktuálně, pokud někdo staví dům a řeší zdroj vody, pokud není v místě obecní vodovod, je to jednoznačně vrtaná studna. Nicméně, pojďme si říct výhody a nevýhody obou studní.

Kopaná studna.

Co je vlastně kopaná studna? Kopaná studna stahuje povrchovou vodu, mívá často hloubku od 6 do 12m (jsou samozřejmě i výjimky na hlubší míry), průměr skruže bývá od 1 metru.

Dříve se kopané studny skládaly z kamenů, nyní se kopané studny řeší betonovými skružemi, které bývají samozřejmě bezpečnější.
Výhody spočívají jednoznačně v jednodušším používání, tedy lze poměrně snadno nainstalovat čerpadlo, snadno lze kopanou studnu čistit, i když se jedná o poměrně těžkou manuální a mnohdy i nebezpečnou práci, do které by se neměli pouštět laici, hrozí totiž zejména u starých studní uvolnění kamenů, které jsou schopny člověka ve studni usmrtit.

Nevýhody jsou zejména v objemu vody a také v její kvalitě. Co se týká objemu – čím dál tím více se na našem území řeší sucho, tedy podzemní vody ubývá a často kopané studny vysychají, nebo objem vody zkrátka kolísá. Podzemní voda závisí především na množství srážek a těch je čím dál tím méně. Co se týká kvality vody: Jedná se o „mělkou“ vodu a do kopané studny se často dostávají dusičnany (např. z hnojení, postřiků okolních polí apod) ale také škodliviny z okolních septiků či jiných povrchových nečistot.

Vrtané studny řeší tzv. hlubinovou vodu, tedy dokáží efektivně oddělit vodu z hlubokých vrstev od té mělké a tím se tak do vrtu vnáší kvalitní voda, bez škodlivin. Stěna vrtané studny je totiž plná, perforace „trubky“ bývá až na dně vrtu v místě nátoku vody, tím tedy čerpáte vodu z nejvhodnější vrstvy půdy. Vody z hlubinných vrtů (hlubinné bývá často označení cokoliv co je více než 12m) je daleko více a množství vody bývá stabilní, objem nekolísá a vrt prakticky nemůže nikdy vyschnout, nicméně, vše má své pravidla a o vrtanou studnu je potřeba pečovat.

Nevýhody vrtané studny:

Záleží na podloží v místě vrtu, nicméně, voda bývá na většině našeho území často hodně železitá a za přítomnosti manganu. Mangan způsobuje zejména v ohřáté vodě nepříjemný zápach, tzv. zápach po zkažených vejcích. Nicméně, železa a manganu ve vodě se dá poměrně snadno zbavit různými úpravnami a filtračními nádobami. Další mírnou nevýhodou je, že vrt je potřeba daleko častěji čistit. Nečištěním vrtu narůstá sediment, který se do vrtu naplavuje společně s vodou, ať už to jsou různé písky, nebo jíly. Sediment po čase dosáhne výšky, kde je perforace „trubky“ a tím se zanese a snižuje dost výrazně vydatnost vrtu a samozřejmě i sediment ovlivňuje kvalitu vody, v sedimentu se množí bakterie.

Další mírná nevýhoda vrtané studny spočívá v tom, když se vrt nepoužívá. Pokud se voda tzv. netočí, voda ve vrtu stojí a tím samozřejmě dochází k množení bakterií a usazovaní nečistot. S těmito problémy se potýká každý chatař, či chalupář kdy vždy po zimě začnou jezdit na chaty a chalupy a začnou vodu čerpat…

Nicméně, jedinou a obrovskou výhodou vrtaných studní je fakt, že vrtaná studna oproti kopané studny nikdy nevyschne, ovšem pokud se bude vrtaná studna pravidelně čistit a desinfikovat.

Proč čistit vrtanou studnu

Pravidelná a správná péče zajistí, že vrt bude v bezvadné kondici po řadu let. Nejen po stránce vydatnosti kvality vody, ale uspoří Vám peníze i za čerpadlo a vodoinstalaci domu včetně bojleru. Nezapomeňte, že voda z vrtu se dostává do Vaší instalace a tím zanáší trubky a především ničí i bojler.

Pokud vrt nečistíte, písky a jíly se neustále usazují na dne vrtu a pokud dosáhne výšky perforace, sníží se radikálně vydatnost vrtu, pokud je podloží především jílovité – v nejkrajnějším případě dochází i tzv. uhnutí pramene, kdy voda se do vrtu nemá kudy dostat a zkrátka změní směr a tím je vrt naprosto znehodnocen.

Norma udává, že vrt je potřeba čistit vždy jednou za 4-5 let. Pokud se vrt málo používá i za 2 roky. Voda z nečištěného vrtu bývá kalná a často plná mikroorganismů, tedy tato voda je zdravotná závadná a rozhodně by se neměla pít. Pro konzumaci vody z vrtu je nutné nejdříve udělat rozbor a pokud budou hodnoty únosné a vrt se bude pravidelně čistit, je možné vodu samozřejmě užívat.

Lidé bohužel často dělají chybu, že na čištění vrtu si nás pozvou již v době, kdy je vrt už znečištěn. Málo se stává, že si nás lidé zavolají z preventivních důvodů a tzv. zavčasu. Vrt, který se léta nečistí vodu nejdříve obarví a následně se i sníží tlak vody.

Vrt je nutné vyčistit okamžitě, pokud pocítíte sníženou kvalitu vody (obsahuje kal, nebo páchne), anebo pociťujete dlouhodobě nižší tlak vody. To znamená, že sedimentace již ucpává přívod vody. Nové vrty je nutné vyčistit ještě před prvním použitím vody. Vrt rovněž vyčistěte v případě povodní či zvýšené vodní hladiny. Jestli máte o kvalitě vody pochybnosti, můžete si nechat udělat profesionální rozbor vody.

Kromě akutních případů je ale velmi důležité i preventivní čištění, které vám do budoucna ušetří mnoho zdravotních problémů a zbytečných finančních nákladů na opravu poškozeného vrtu, či dokonce na nový vrt. Určitá míra znečištění je totiž normální i pro ty nejméně rizikové vrty.

Voda přirozeně přivádí do vrtu pevné částice z půdy, které vytvářejí sediment. Ten kvůli obsahu vysráženého železa a manganu, půdních mikroorganismů a jiných nečistot snižuje kvalitu vody, a navíc zanáší čerpadlo. Obzvláště v případě měkkých podloží může být toto znečištění velké. Proto je nutné provádět preventivní čištění vrtu nejméně jednou za 4-5 let

Kde všude jsme schopni vyčistit Vaši vrtanou studnu?

Co o nás říkají naši zákazníci?

Kontaktujte nás

Většinu dne trávíme čas v terénu u jiných zakázníků, tedy se může stát, že telefon během dne nezvedneme, avšak voláme vždy zpět. Na emailové zprávy reagujeme vždy večer po příjezdu do bydliště. Mějte prosím strpení s naší zpětnou vazbu, určitě na Vás nezapomeneme. 

Provozovatel:

Pavel Trnka
Družstevní 135
25090 JIRNY, okr. Praha – východ
IČ: 87542412
email: info@cistimevrty.cz
Tel. 733 507 408

Působiště

Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Vysočina.
Po dohodě není problém dojet i mimo tyto regiony

  Dobrý den,

  pokud na našem webu nenajdete odpověď na Váš dotaz, rovnou volejte na tel. 733 507 408.
  Pro cenovou nabídku potřebujeme znát především vnitřní průměr, hloubku vrtu a také lokalitu, kde se vrt nachází, následně jsem schopen přesně nacenit kalkulaci.

  Pavel Trnka
  info@cistimevrty.cz
  Tel. 733 507 408