Čištění vrtané studny Mořina

Čištění vrtané studny Mořina, okr. Praha západ. Vrt hluboký 30m, který přestal dávat vodu než na jeho startu, aby ne. Vrt zanešený jílem, a hlavně voda na dně vrtu byla kontaminovaná od kůry, která padala z okrasné zahrady přímo do skruže. Kůra dole tlela a voda byla silně cítit hnilobou, o tom, že tlející kůra […]

Čištění vrtané studny Mořina Pokračovat ve čtení >