Čištění vrtané studny Petříkov

Čištění vrtané studny Petříkov. Majitel začal pociťovat malý nátok vody do vrt. Vrt byl plný písku a odštěpků skály z podloží, které pomalu a jistě začalo přicpávat perforaci a nátok do vrtu. Vyčištěno. Následně jsme čerpadlo mohli pustit cca o 4 metry níž, tedy nastavit trubku a celé zpět dopojit.