Čištění vrtané studny Zelenecká Lhota

Nový zhotovený vrt, který nebyl řádně vyfoukán. Plný jílu a vrtného prachu. Je potřeba myslet na to, že když se vrt vyvrtá, je potřeba jej ihned vyčistit.