Výměna čerpadla ve studni

Velmi častý a opakující se jev. Vrt se dlouho nečistil, čerpadlo se dlouho nekontrolovalo,až přijde den D, kdy vypoví službu. Bývá to velmi často náhle, hned, bez varování. Na čerpadle se spálí motor a začne vyhazovat jistič. To už je čerpadla konec. Nezbývá nic jiného, než čerpadlo vytáhnout, pro jistotu proměřit, následně však je už nutná výměna. Před výměnou starého čerpadla za nové, považujeme skoro za nutnost vrt vyčistit. To vše jsme také udělali v Keblicích. Rodina se dvěma dětmi byla bez vody. Přijeli jsme a vše vyřešili. Navíc, na základě špatných rozborů vody, jsme nastavili i filtraci vody pomocí filtrů na mechanické částice, železo a mangan a antibakteriální filtr.

Přejít nahoru