Kopaná nebo vrtaná studna výhody i nevýhody

INFORMACE ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTMI A LÉTA PRAXÍ

Kopaná nebo vrtaná
studna // výhody i nevýhody

Čištění vrtů a vrtaných studní. Výměny čerpadel, instalatérské práce.

Kopaná nebo vrtaná studna a jejich výhody i nevýhody se dozvíte u nás

Kopaná nebo vrtaná studna // výhody i nevýhody

Když dneska někdo staví dům a řeší zdroj vody, tak pokud není v místě obecní vodovod, je jednoznačnou volbou vrtaná studna. Nicméně, pojďme si říct výhody a nevýhody obou studní.

Kopaná studna.

Co je vlastně kopaná studna? Kopaná studna stahuje povrchovou vodu, mívá hloubku od 6 do 12 metrů (jsou samozřejmě i výjimky s hlubší mírou) a průměr skruže bývá od 1 metru.

Dříve se kopané studny skládaly z kamenů. Nyní se kopané studny řeší betonovými skružemi, které jsou samozřejmě bezpečnější.
hody spočívají jednoznačně v jednodušším používání – lze poměrně snadno nainstalovat čerpadlo, snadno lze kopanou studnu čistit (i když se jedná o poměrně těžkou manuální a mnohdy i nebezpečnou práci, do které by se neměli pouštět laici). Zejména u starých studní totiž hrozí uvolnění kamenů, které jsou schopny člověka ve studni usmrtit.

Nevýhody jsou zejména v objemu vody a také v její kvalitě. Čím dál tím více se na našem území řeší sucho. Podzemní vody ubývá a kopané studny často vysychají anebo objem vody zkrátka kolísá. Podzemní voda závisí především na množství srážek a těch je čím dál tím méně. Kopané studny využívají „mělkou“ vodu a často se do ní dostávají dusičnany (například z hnojení, postřiků okolních polí apod.), ale také škodliviny z okolních septiků či jiných povrchových nečistot.

Vrtané studny řeší tzv. hlubinovou vodu, takže dokáží efektivně oddělit vodu z hlubokých vrstev od té mělké a tím se tak do vrtu vnáší kvalitní voda, bez škodlivin.

Stěna vrtané studny je totiž plná, perforace „trubky“ bývá až na dně vrtu v místě nátoku vody, tím tedy čerpáte vodu z nejvhodnější vrstvy půdy. Vody z hlubinných vrtů (cokoliv co je více než 12 metrů) je daleko více a množství vody bývá stabilní, objem nekolísá a vrt prakticky nemůže nikdy vyschnout. Nicméně vše má své pravidla a o vrtanou studnu je potřeba pečovat.

Nevýhody vrtané studny:

Záleží na podloží v místě vrtu. Voda bývá na většině našeho území často hodně železitá a za přítomnosti manganu. Mangan způsobuje zejména v ohřáté vodě nepříjemný zápach, tzv. zápach po zkažených vejcích. Nicméně železa a manganu ve vodě se dá poměrně snadno zbavit různými úpravnami a filtračními nádobami.

Další mírnou nevýhodou je, že vrt je potřeba daleko častěji čistit. Nečištěním vrtu narůstá sediment, který se do vrtu naplavuje společně s vodou, ať už to jsou různé písky nebo jíly. Sediment po čase dosáhne výšky, kde je perforace „trubky“ a tím se zanese a snižuje dost výrazně vydatnost vrtu a ovlivňuje kvalitu vody, v sedimentu se totiž množí bakterie. Když se vrt nepoužívá, pokud se voda tzv. netočí, voda ve vrtu stojí a tím dochází k množení bakterií a usazovaní nečistot. S těmito problémy se potýká každý chatař či chalupář, když po zimě začne jezdit na chaty a chalupy a začne vodu čerpat.

Jedinou a obrovskou výhodou vrtaných studní je fakt, že vrtaná studna oproti kopané studni nikdy nevyschne. Ovšem jedině pokud se bude vrtaná studna pravidelně čistit a dezinfikovat.

Proč čistit vrtanou studnu?

Pravidelná a správná péče zajistí, že vrt bude v bezvadné kondici i po řadu let. Nejen po stránce vydatnosti kvality vody, ale uspoří Vám peníze i za čerpadlo a vodoinstalaci domu včetně bojleru. Nezapomeňte, že voda z vrtu se dostává do Vaší instalace a tím zanáší trubky a především ničí i bojler.

Pokud vrt nečistíte, písky a jíly se neustále usazují na dně vrtu a pokud dosáhne výšky perforace, sníží se radikálně vydatnost vrtu (pokud je podloží především jílovité). V nejkrajnějším případě dochází i tzv. uhnutí pramene, kdy se voda do vrtu nemá kudy dostat a zkrátka změní směr a tím je vrt naprosto znehodnocen.

Norma udává, že vrt je potřeba čistit vždy jednou za 4-5 let.

Pokud se vrt málo používá, tak i za 2 roky. Voda z nečištěného vrtu bývá kalná a často plná mikroorganismů. Tato voda je zdravotně závadná a rozhodně by se neměla pít. Pro konzumaci vody z vrtu je nutné nejdříve udělat rozbor a pokud budou hodnoty únosné a vrt se bude pravidelně čistit, je možné vodu samozřejmě užívat.

Lidé bohužel často dělají chybu, že na čištění vrtu si nás pozvou v době, kdy je vrt už znečištěn. Málo se stává, že si nás lidé zavolají z preventivních důvodů a tzv. zavčasu. Vrt, který se léta nečistí, vodu nejdříve obarví a následně sníží i tlak vody. Vrt je nutné vyčistit okamžitě, pokud pocítíte sníženou kvalitu vody (je v ní kal nebo páchne) anebo pocítíte dlouhodobě nižší tlak vody. To znamená, že sedimentace již ucpává přívod vody. 

Nové vrty je nutné vyčistit ještě před prvním použitím vody. Vrt rovněž vyčistěte v případě povodní či zvýšené vodní hladiny. Jestli máte o kvalitě vody pochybnosti, můžete si nechat udělat profesionální rozbor vody.

Je preventivní čištění potřeba?

Kromě akutních případů je ale velmi důležité i preventivní čištění, které Vám do budoucna ušetří mnoho zdravotních problémů a zbytečných finančních nákladů na opravu poškozeného vrtu či dokonce na nový vrt. Určitá míra znečištění je totiž normální i pro ty nejméně rizikové vrty.

Voda přirozeně přivádí do vrtu pevné částice z půdy, které vytvářejí sediment. Ten kvůli obsahu vysráženého železa a manganu, půdních mikroorganismů a jiných nečistot snižuje kvalitu vody, a navíc zanáší čerpadlo. Obzvláště v případě měkkých podloží může být toto znečištění velké! Proto je nutné provádět preventivní čištění vrtu nejméně jednou za 4-5 let

Studnařství komplexně.

Nezabýváme se již pouze čištěním vrtů a studní, ale řešíme obor studnařství kompletně. Pokud máte aktuální problém s kvalitou vody, či např. nefunkční čerpací techniku (čerpadlo, spínač, tlaková nádoba) a nenarazíte na zodpovězení Vašeho dotazu na našich stránkách, volejte přímo 733 507 408, nebo pište na info@cistimevrty.cz.

Podívejte se na naše poslední práce zde

Pro cenovou nabídku ideálně vyplňte poptávkový formulář, ať víme základní informace, cenu najdete v emailu zpravidla do 24 hodin. 

Přejít nahoru